(Directie)teams

In teamverband leveren mensen prestaties die ze individueel nooit voor elkaar krijgen

Effectieve samenwerking in organisaties vraagt dat leiders verbinding creëren tussen mensen, richting geven en de identiteit en waarden bewaken waar de organisatie voor staat. Samenwerken is niet eenvoudig. Teamcoaching is een middel die organisaties kunnen toepassen om effectieve samenwerking te realiseren.

 

Ik werk met teams door te kijken naar het geheel (systeemkijken): ‘Hoe houdt dit systeem zichzelf in stand? Wat zie je, en wat is aanwezig op de achtergrond? Hoe houden ze elkaar in evenwicht, met als effect: geen beweging in de gewenste richting.

 

Effectieve teams doorzien de patronen, zijn bewust van hun eigen bijdragen en nemen gezamenlijk eigenaarschap, waarbij ze de informatie die uitgewisseld wordt horen en integreren.

Ik neem, wanneer nodig, het bredere perspectief van de familie in het bedrijf mee.

 

Wanneer nodig kan het team een RealDrives meting doen, hierin ben ik gecertificeerd.

In een RealDrives uitslag zie je niet alleen het teampatroon maar ook hoe je dat team het best aan kan sturen en waar de gevaren en blinde vlekken van het team zitten. Bij de individuele drijfveer-profielen zie je hoe mensen in elkaar steken, hoe zij hun gedrag aanpassen aan hun omgeving en welk oordeel of gevoel ze over hun omgeving hebben.