'In teamverband leveren mensen prestaties die ze individueel nooit voor elkaar krijgen.'

 

Toch is het vaak moeilijk om goed samen te werken. Zoals bijvoorbeeld wanneer de onderneming nieuwe (strategische) implementaties doorvoert. Hoe zorg je er voor dat men werkelijk 'meegaat' in de nieuwe structuur? Dat vergt kennis van de bovenstroom en de onderstroom in organisaties. 

 

Een onderneming is gericht op het behalen van doelen. Vaak kan de energie die nodig is om deze doelen te bereiken niet volledig worden benut. Omdat er te veel energie gaat zitten in de samenwerking. Ik werk met ondernemingen door te kijken naar het geheel (systeemperspectief): 'Hoe houdt dit systeem zichzelf in stand? Wat zijn de redenen waardoor er niet voldoende beweging ontstaat in de gewenste richting?' 

 

Wanneer nodig neem ik het bredere perspectief van de familie in het bedrijf mee.